Edvard Løchen: uke 24, 25, 32, 33 og 34

Eva Romundset: uke 29, 30, 33 og 34

Lise Lotte Fredriksen: 27, 28, 29 og 31