Årets influensavaksine blir tilgjengelig på legekontoret i uke 42. 

Grunnet Covid-19 pandemi og smittevernhensyn er det ikke mulig med drop-in vaksinering. Du må derfor enten ta vaksinen i forbindelse med avtalt konsultasjon hos lege, eller bestille deg time hos legesekretær for vaksinering. Timebestilling foregår som vanlig via sms eller pr telefon. 

Vaksinasjonsdager vil bli fra torsdag uke 42, og tirsdager og torsdager uke 43.

Risikogrupper vil prioriteres først for vaksine. De resterende må avvente til 01.12.20. 

Risikogrupper er: 

- Alle fra fylte 65 år.
- Barn og voksne med diabetes mellitus type 1 og 2. 
- Kronisk luftveissykdom.
- Kronisk hjerte- og lungesykdom.
- Kronisk nyresvikt. 
- Kronisk nevrologisk sykdom eller skade. 
- Nedsatt immunforvar. 
- Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
- Annen alvorlig eller kronisk sykdom.