Konsultasjonstype Pris
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege/spesialist kr. 154 ,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning kr. 65,-
Blodprøvetaking og andre prøver kr. 65,-
Etc kr. 0,-